Kreator si i želiš raditi s nama?

*Slanjem ove prijave Mood Media će uzeti istu u obzir. Prema diskrecijskoj ocijeni Mood Media može, ali i ne mora Kreatora implementirati u svoju mrežu Kreatora.